Šťastie rozdávajú dobrí ľudia 

Šťastie rozdávajú dobrí ľudia 

Šťastie rozdávajú dobrí ľudia 

Šťastie rozdávajú dobrí ľudia 

Keď som bol malý, otec mi vždy hovoril, že som dieťa šťasteny. Šťastie je pocit, o ktorý sa usiluje každý z nás. Rád priznávam, že som vo svojom doterajšom živote mal naozaj šťastie na vzácnych ľudí. Boli to predovšetkým moji rodičia, ktorí mi vytvorili pokojné zázemie. Mohol som v ňom snívať svoje detské a mladícke sny. Veľmi silno však na mňa vplývali aj osobnosti dedinky, v ktorej som vyrastal ako dieťa evanjelického farára. S odstupom času som si uvedomil, že som nebol len dieťaťom svojich rodičov. Bol som predmetom úprimného a dobromyseľného záujmu mnohých. Od pána kostolníka, ktorý ma prichytil ako fajčím na zvonici, cez majstrov, čo ma na brigádach učili ako sa drží lopata až po učiteľov, ktorí na mňa mali vždy vyššie nároky.  Najviac šťastia som prežil vďaka mojej skvelej manželke a našim úžasným trom deťom. Sú mojimi kritikmi a fanúšikmi zároveň.

Pochopil som, že šťastie je čosi, čo rozdávajú dobrí ľudia. To je môj príbeh. Zaväzuje ma robiť všetko pre to, aby som teraz ja rozdával šťastie tým, ktorí ho potrebujú. Ak vás zaujímajú podrobnosti môjho vyše päťdesiatročného príbehu, čítajte ďalej.  

Začiatok môjho príbehu

Narodil som sa v roku 1963 v Bánovciach nad Bebravou v rodine evanjelického farára. Vyrastal som v Podlužanoch pri Bánovciach, na Novej Lehote pri Piešťanoch a najdlhšie v Trenčianskych Stankovciach. Maturoval som na gymnáziu v Trenčíne. Vysokoškolské teologické štúdium som absolvoval v rokoch 1982-1987 v Bratislave s jednoročným študijným pobytom na teologickej fakulte univerzity v Lipsku vo vtedajšom východom Nemecku. V roku 1992 som absolvoval polročný študijný pobyt na Lutheran Theological Seminary in Philadelphia (USA).

Evanjelický farár (1987 – 2002)

Ako farár evanjelickej cirkvi som začal pôsobiť v Pliešovciach pri Zvolene v roku 1987. Od decembra 1989 som bol farárom v Nitre, kde som sa venoval predovšetkým oživeniu aktivít evanjelickej komunity v nových spoločenských podmienkach a budovaniu komunitných a bohoslužobných priestorov. V tomto období som si vytvoril mnoho dobrých a trvalých vzťahov s angažovanými ľuďmi v tomto významnom slovenskom meste. Naučil som sa, že sloboda po roku 1989 dokáže tvorivých a obetavých ľudí spájať napriek ich odlišným filozofickým a náboženským presvedčeniam.

Svetový luteránsky zväz 1995 – 1999

V októbri som 1995 začal pracovať v sekretariáte Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve. Venoval som sa posilňovaniu úlohy mladých ľudí v štruktúrach evanjelických cirkví vo svete. Vďaka tejto práci a mnohým pracovným cestám som mal možnosť spoznať kultúrne a politické pomery vo všetkých častiach sveta, najmä však v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. V tomto období som pochopil, že globalizácia je nezvratný proces. Zároveň som sa naučil, že spolupráca národov vo vzájomnej úcte je jediný prostriedok, ktorý nám pomôže odvrátiť zničujúcu zrážku civilizácií.

Viac o mojom pôsobení v SLZ

Spirituál pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte (1999 – 2002)

Od novembra 1999 som sa podieľal na rozvoji novozriadeného teologického domova pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto období som vďaka intenzívnemu osobnému kontaktu so študentmi a tiež vďaka návštevám viacerých cirkevných zborov mal možnosť dôkladne sa oboznámiť s rôznymi myšlienkovými prúdmi v evanjelickej cirkvi na Slovensku. Pochopil som, že evanjelická cirkev má budúcnosť len vtedy, ak si do svojho čela zvolí osobnosti, ktoré dokážu tieto rozmanité myšlienkové prúdy udržať vo vzájomnom konštruktívnom dialógu.

Viac o mojom pôsobení vo funkcii spirituála

Generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví v SR (2002 - 2007)

V septembri 2002 som bol Riadiacim výborom Ekumenickej rady cirkví v SR zvolený za jej generálneho tajomníka. Úzky kontakt s predstaviteľmi členských cirkví ekumenickej rady mi pomohol veľmi dobre sa zorientovať v živote jednotlivých cirkevných spoločenstiev na Slovensku. Spoznal som ich špecifické identické znaky, ich dejiny, vnútorné zápasy i záujem niekoľkých podieľať sa na rozvoji našej spoločnosti. Pochopil som, že cirkvi na Slovensku sú významným hráčom aj v politických súvislostiach a snažia sa čo najefektívnejšie využívať existujúce legislatívne prostriedky na presadenie svojich záujmov. So sklamaním som sa poučil, že väčšina predstaviteľov cirkví nemá záujem o budovanie a rozvoj spoločných sociálnych programov cirkví a ekumenická platforma im slúži len na dohadovanie a presadzovanie vlastných záujmov vo vzťahu k štátu.

Viac o mojom pôsobení v ERC

Evanjelický teológ a vysokoškolský pedagóg  (1999 – 2018)

Pedagogickej a výskumnej práci v odbore evanjelickej teológie som sa začal venovať ešte v roku 1999. Najprv ako asistent na čiastočný úväzok a neskôr po ukončení pôsobenia na Ekumenickej rade cirkví v roku 2007 na plný úväzok ako odborný asistent a docent na Katedre Novej zmluvy na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2007 do roku 2011 som bol dekanom fakulty. Fakulta bola v roku 2009 a 2010 vyhodnotená agentúrou ARRA ako najlepšia spomedzi siedmich teologických fakúlt na Slovensku. Pedagogické, vedecké a manažérske pôsobenie na Univerzite Komenského mi umožnilo dôkladne sa oboznámiť so silnými i slabými stránkami slovenského vzdelávacieho systému. Získané skúsenosti ma vedú k presvedčeniu, že naše školstvo, veda a výskum potrebujú zásadné reformy naprieč všetkými stupňami. Východisko vidím v dôraze na vedenie ku kritickému mysleniu a kritickému triedeniu informácií ako aj k hodnotovému zameraniu verejného školstva na nižších stupňoch a k lepšej podpore úzko špecializovaných a konkurencieschopných výskumných a vzdelávacích pracovísk na úrovni vysokého školstva.

Viac o mojom pôsobení na EBF UK

Rodina

Od roku 1987 som ženatý s Editou r. Grešovou. Moja manželka pôsobí ako učiteľka angličtiny na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Od roku 2009 je jeho riaditeľkou. Spolu sme vychovali tri deti. Najstarší syn Ondrej žije v Bratislave a pracuje v IT oblasti. Stredný syn Samuel žije v Londýne a tiež pracuje v IT oblasti. Najmladšia dcéra Zuzana žije s nami v Pezinku a po ukončení bakalárskeho štúdia sa zbieraním praktických skúseností v humanitárnej a rozvojovej práci pripravuje na ďalšie štúdium. Od roku 2005 žijeme v Pezinku.

Môj zápas za slobodu a dôstojnosť

Môj zápas za slobodu a dôstojnosť

 V septembri 2017 mi po vystúpení na Dúhovom PRIDE v Bratislave biskupi evanjelickej cirkvi zakázali pedagogicky pôsobiť na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. Voči tomuto rozhodnutiu som sa bránil cestou cirkevného súdu. Som totiž presvedčený, že individuálna sloboda prejavu a moja akademická sloboda má vyššiu hodnotu ako sloboda cirkví obmedzovať verejné vyjadrenia pedagogických pracovníkov teologických fakúlt.

Viac o mojom zápase

Film: DREAMER by Michaela Prablesková

Newsletter

Zostanme v kontakte. Nebudem Vás spamovať.

Podporte ma

Moju kampaň môžete podporiť predovšetkým dobrým slovom o mne a mojom programe medzi ľuďmi.

Ak Vám to finančná situácia dovoľuje, môžete na moju kampaň prispieť darom na transparentný účet.  

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov  |  Objednavateľ: Progresívne Slovensko, Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51224836   |   Dodávateľ: Ondrej Prostredník ml., Nálepkova 1, 90201 Pezinok.