Moje pôsobenie vo funkcii spirituála

Moje pôsobenie vo funkcii spirituála

Moje pôsobenie vo funkcii spirituála

Vo funkcii spirituála Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK som spolu s jednou kolegyňou pracoval so študentmi teológie. Prostredníctvom ranných a večerných modlitebných stretnutí každý deň, služieb Božích, rozhovorov a organizovaním víkendových tematických stretnutí som sa podieľal na formovaní študentov teológie predovšetkým s ohľadom na ich budúcu kňazskú prácu v ECAV. Svoje pôsobenie vo funkcii spirituála som začal v čase, keď Teologický domov evanjelickej cirkvi a.v. začal pracovať v nových priestorových podmienkach novej budovy Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na Bartókovej ulici v Bratislave. Vytvoril som koncepciu práce teologického domova a návrh štatútu kandidáta duchovnej služby Evanjelickej cirkvi, ktorý stanovuje rámcové podmienky pre prijímanie študentov teológie do duchovnej služby. Štatút bol schválený generálnym presbyterstvom ECAV a je súčasťou cirkevných právnych predpisov. V rámci pôsobenia vo funkcii spirituála som zorganizoval partnerskú návštevu študentov teológie vedenú biskupom Igorom Mišinom v Evanjelickej cirkvi v Malawi (september 2001). Vytvoril som námet pre dokumentárny film o tejto ceste, ktorý pod názvom „Učiť sa viere“ odvysielala aj Slovenská televízia.

Späť na Môj príbeh

Newsletter

Zostanme v kontakte. Nebudem Vás spamovať.

Podporte ma

Moju kampaň môžete podporiť predovšetkým dobrým slovom o mne a mojom programe medzi ľuďmi.

Ak Vám to finančná situácia dovoľuje, môžete na moju kampaň prispieť darom na transparentný účet.  

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov  |  Objednavateľ: Progresívne Slovensko, Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51224836   |   Dodávateľ: Ondrej Prostredník ml., Nálepkova 1, 90201 Pezinok.