Môj zápas za slobodu a dôstojnosť

Môj zápas za slobodu a dôstojnosť

Film: DREAMER by Michaela Prablesková

V septembri 2017 mi po vystúpení na Dúhovom PRIDE v Bratislave biskupi evanjelickej cirkvi zakázali pedagogicky pôsobiť na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. Voči tomuto rozhodnutiu som sa bránil cestou cirkevného súdu. Som totiž presvedčený, že individuálna sloboda prejavu a moja akademická sloboda má vyššiu hodnotu ako sloboda cirkví obmedzovať verejné vyjadrenia pedagogických pracovníkov teologických fakúlt. Prvostupňový cirkevný súd vo februári 2018 konštatoval procedurálne pochybenia v konaní biskupov a nariadil im vrátiť mi povolenie vyučovať teológiu. Po odvolaní sa biskupov druhostupňový súd v máji 2018 toto rozhodnutie zmenil a potvrdil právoplatnosť rozhodnutia biskupov. V máji 2018 tiež skončila moja pracovná zmluva s fakultou, ktorá bola v súlade s vysokoškolským zákonom uzatvorená na dobu určitú. Keďže som nemal a stále nemám cirkevné oprávnenie k pedagogickému pôsobeniu, nemôžem sa uchádzať o pedagogické pracovné miesto v žiadnom z vypísaných výberových konaní v mojom odbore.

Na moju žiadosť o pôsobenie vo funkcii farára som v júni 2018 dostal od predsedníctva Západného dištriktu evanjelickej cirkvi zamietavú odpoveď s odôvodnením, že môj postoj k manželstvu a registrovaným partnerstvám je v rozpore s Ústavou SR a Ústavou evanjelickej cirkvi a preto nie som spôsobilý plniť povinnosti evanjelického farára.

Od júla 2018 pôsobím ako misijný pracovník Evanjelického cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto. V tejto funkcii organizujem podujatia pre mladých ľudí, konferencie a diskusné podujatia a venujem sa katechetickej práci.

Od roku 2017 sa aktívne zapájam do projektu medzináboženského dialógu STRETNÚ SA KRESŤAN, MOSLIM A ŽID. Prostredníctvom verejných diskusií predstaviteľov troch najväčších monoteistických náboženstiev odbúravame nesprávne predstavy a predsudky o menšinových náboženských komunitách. Jeden z výsledkov projektu je aj rovnomenná kniha STRETNÚ SA KRESŤAN, MOSLIM a ŽID, ktorá približuje obsah našich diskusií.

Od januára 2017 pravidelne prispievam stĺpčekmi do denníka SME a vyjadrujem sa k rôznym témam z oblasti náboženstva, etiky, ochrany menšín, životného prostredia ako aj aktuálnych politických udalostí.

Newsletter

Zostanme v kontakte. Nebudem Vás spamovať.

Podporte ma

Moju kampaň môžete podporiť predovšetkým dobrým slovom o mne a mojom programe medzi ľuďmi.

Ak Vám to finančná situácia dovoľuje, môžete na moju kampaň prispieť darom na transparentný účet.  

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov  |  Objednavateľ: Progresívne Slovensko, Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51224836   |   Dodávateľ: Ondrej Prostredník ml., Nálepkova 1, 90201 Pezinok.