Moje pôsobenie na EBF UK

Moje pôsobenie na EBF UK

Moje pôsobenie na EBF UK

Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa zameriavam na štúdium pojmu cirkev podľa spisov Novej zmluvy a na výklad etických stanovísk zaznamenaných v textoch synoptických evanjelií. V roku 2005 som na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK obhájil dizertačnú prácu „Cirkev ako KOINÓNIA u Pavla“. Po predložení habilitačnej práce „Cirkev ako charizmatické spoločenstvo podľa 1K 14“ v roku 2015 som absolvoval habilitačné konanie na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore „evanjelická teológia“ a získal som titul „docent“. Výsledky svojho výskumu aplikujem v ekumenickom a medzináboženskom dialógu. Kolektív autorov pod mojim vedením v roku 2013 vydal publikáciu „Cudzie nechceme, svoje si nedáme? – Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi.“ Kompletný zoznam mojej publikačnej činnosti je dostupný v CREPČ. Výber z mojich prác je dostupný na mojom profile academia.edu.

Vedecké granty

Grant Úradu vlády: Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi / LP/2012/82 – rok 2012-2013, hlavný riešiteľ (26.340 EUR)

VEGA grant „Corpus Paulinum ako paradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti“ – rok 2010-2011, spoluriešiteľ, (11.000 EUR)

Grant Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in Europa (GEKE) „Theologie der Diaspora“ – rok 2015-2016, spoluriešiteľ

Grant Agentúry na podporu vedy a výskumu (APVV) „Lutherove exegetické riešenia vo svetle súčasného výskumu“ – rok 2016-2019, hlavný riešiteľ, (100.317 EUR)

Ostatné projekty

The Future of Religious Faith, projekt České křesťanské akademie financovaný Templeton Foundation, člen slovenského tímu (2016 - )

Viera spája Slovensko, projekt Fóra náboženstiev Slovenska v partnerstve s Islamskou nadáciou Slovensko, Slovenskou úniou židovskej mládeže a EBF UK (2017)

Členstvo vo výboroch, komisiách a radách

Člen pracovnej skupiny pre bohoslužby počas VIII. valného zhromaždenia SLZ v Curitibe, Brazília, 1990

Člen Centrálneho výboru KEK, 1992 – 1995

Člen Koordinačnej skupiny pre obnovu cirkevných zborov pri KEK, 1993 – 1995

Predseda Ekumenického výboru ECAV, 1995, 1999–2007

Člen Výboru ECAV pre  vonkajšiu misiu – 2004–2007

Člen Národného konventu o EÚ, pracovná skupina pre kultúru a vzdelanie – 2004–2007

Člen výboru pre reštrukturalizáciu Svetového luteránskeho zväzu – 2006-2010

Člen redakčnej rady časopisu Testimonia Theologica – 2007 – 2018

Člen Vedeckej rady Univerzity Komenského – 2007-2011

Člen Vedeckej rady Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK – 2007 - 2018

Šéfredaktor odborného teologického časopisu Cirkevné listy – 2012-2016

Člen Komisie vedeckej a grantovej agentúry ministerstva školstva SR (VEGA) – 2016 – 2018

Člen medzinárodnej komisie pre hodnotenie výskumu, Univerzita Karlova Praha, 2019 –

Späť na Môj príbeh

Newsletter

Zostanme v kontakte. Nebudem Vás spamovať.

Podporte ma

Moju kampaň môžete podporiť predovšetkým dobrým slovom o mne a mojom programe medzi ľuďmi.

Ak Vám to finančná situácia dovoľuje, môžete na moju kampaň prispieť darom na transparentný účet.  

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov  |  Objednavateľ: Progresívne Slovensko, Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51224836   |   Dodávateľ: Ondrej Prostredník ml., Nálepkova 1, 90201 Pezinok.