Moje pôsobenie vo Svetovom Luteránskom Zväze

Moje pôsobenie vo Svetovom Luteránskom Zväze

Počas služby vo Svetovom luteránskom zväze, v jeho oddelení pre misiu a rozvoj som pomáhal členským cirkvám pri posilňovaní ich práce s mládežou s cieľom dosiahnuť aktívnu a rovnoprávnu účasť mladých ľudí na živote cirkvi. Prostredníctvom organizovania regionálnych a globálnych konferencií som sa venoval otázkam ako je náboženská pluralita, mládež a služby Božie, mládež v cirkvi a HIV/AIDS, práva dieťaťa, informačný vek, mládež a nezamestnanosť. Vďaka účasti na zasadnutiach Komisie OSN pre ľudské práva (UNCHR) a Fondu OSN pre deti (UNICEF) ako akreditovaný pozorovateľ za MVO so špeciálnym zreteľom na otázky práv detí a mládeže som mal možnosť zoznámiť sa s fungovaním ľudskoprávnych mechanizmov OSN. Nadobudol som skúsenosti v obsahovej a organizačnej príprave medzinárodných konferencií (s počtom do 200 účastníkov), v budovaní a práci s regionálnymi a globálnymi sieťami spolupracovníkov, prípravou polročného magazínu Youth s distribúciou po celom svete, vyhľadávaním a vedením mladých ľudí v pozícii praktikantov, pri plnení konzultačných úloh pre členské cirkvi som navštívil všetky regióny sveta.

Späť na Môj príbeh

Newsletter

Zostanme v kontakte. Nebudem Vás spamovať.

Podporte ma

Moju kampaň môžete podporiť predovšetkým dobrým slovom o mne a mojom programe medzi ľuďmi.

Ak Vám to finančná situácia dovoľuje, môžete na moju kampaň prispieť darom na transparentný účet.  

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov  |  Objednavateľ: Progresívne Slovensko, Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51224836   |   Dodávateľ: Ondrej Prostredník ml., Nálepkova 1, 90201 Pezinok.