Budem presadzovať rodovú rovnosť.

Budem presadzovať rodovú rovnosť.

Budem presadzovať rodovú rovnosť.

Som Ondrej Prostedník a vo voľbách do NR SR kandidujem za PS/Spolu ako číslo 36.

Som Ondrej Prostedník a vo voľbách do NR SR kandidujem za PS/Spolu ako číslo 36.

Som Ondrej Prostedník a vo voľbách do NR SR kandidujem za PS/Spolu ako číslo 36.

bg

Čo navhrujem

1. Budeme presadzovať ratifikáciu Istanbulského dohovoru ako nástroja pre efektívny boj proti násiliu na ženách a deťoch.

2. Pripravím návrh zákona o reprodukčnom zdraví a právach, ktorý zohľadní moderný prístup k balíku reprodukčných práv a služieb, vrátane podpory dostupnosti všetkých druhov služieb a prostriedkov pre ženy (prípadne mužov) v sociálnej núdzi.

3. Umelé prerušenie tehotenstva považujem za krajné riešenie. Budem však obraňovať právo ženy na telesnú integritu a ochranu súkromia, a to zachovaním súčasnej legislatívy. Zároveň budem podporovať a rozširovať asistenčné a poradenské služby pre ženy, ktoré sa ocitli v dôsledku neplánovaného tehotenstva v materiálnom, zdravotnom či inom ohrození s cieľom uľahčiť im zvládnutie tehotenstva a rodičovstva.

Prečo kandidujem?

Politické sily populizmu, nacionalizmu a extrémizmu stupňujú svoju agendu nenávisti. Ja stojím na strane progresívnej politiky. Prinášam a podporujem férové riešenia pre každého. Slovensko potrebuje zmierenie, pokoj a riešenia problémov. Obviňovanie zraniteľných a znevýhodnených skupín v spoločnosti nikomu nepomáha.

Politické sily populizmu, nacionalizmu a extrémizmu stupňujú svoju agendu nenávisti. Ja stojím na strane progresívnej politiky. Prinášam a podporujem férové riešenia pre každého. Slovensko potrebuje zmierenie, pokoj a riešenia problémov. Obviňovanie zraniteľných a znevýhodnených skupín v spoločnosti nikomu nepomáha.

Newsletter

Zostanme v kontakte. Nebudem Vás spamovať.

Podporte ma

Moju kampaň môžete podporiť predovšetkým dobrým slovom o mne a mojom programe medzi ľuďmi.

Ak Vám to finančná situácia dovoľuje, môžete na moju kampaň prispieť darom na transparentný účet.  

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov  |  Objednavateľ: Progresívne Slovensko, Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51224836   |   Dodávateľ: Ondrej Prostredník ml., Nálepkova 1, 90201 Pezinok.